Elinvoimaisuus Työhyvinvointi Urasuunnittelu

Intuitioharjoitus

Tiedätkö sen tunteen, kun tietää jotain tapahtuvaksi, vaikka oikeasti ei voikaan tietää? Mennessäsi johonkin, sinut valtaa yhtäkkiä todella painostava ja ahdistava olo, kaikki ei ole hyvin? Tai, vaihtoehtoisesti sisälläsi tuntuu yhtäkkiä suuri rauha ja tiedät kaiken järjestyvän, vaikkei minkään pitäisi olla varmaa? Et oikein osaa pukea sanoiksi sitä, mitä tunnet, koska et oikein tiedät itsekään, mistä on kyse. Se on intuitio, joka kuiskaa viestejä kehon ja mielen kuultaviksi.

Intuitio, kuten muutkin vähemmän tutkitut asiat, on helppo kategorisoida epämääräisiksi, yliluonnolliseksi, jopa mystiseksi. Todellisuudessa intuitiota on kuitenkin tutkittu kansainvälisesti jo vuosikymmeniä ja sitä hyödynnetäänkin lähes kaikkialla, myös liike- ja työelämässä. Osalle intuition käyttö on tietoista, osalle taas täysin tiedostamatonta, mutta jokaiselle miestä intuitio yrittää joka tapauksessa viestiä.

Intuitio on vaikea aihe, sillä aina, kun siitä saa vähän kiinni, saa se taas uusia ulottuvuuksia.

Psykologia määrittelee meille käsitteen intuitio eli vaistot, automaattiset toiminnot ja muut tiedostamattomat toimet, minkä lisäksi se määrittelee käsitteen päättely eli tietoiset kognitiiviset prosessit. Kaikesta tiedostamme vain 5-10 prosenttia on tietoista päättelyä ja 90-95 prosenttia ei-tietoista. Sinä tai minä tuskin eroamme näistä lukemista juurikaan, joten eikö intuitiota olisi ihan hyvä ymmärtää ja osata kuunnella näillä prosenteilla?

En ole itse luonteeltani lainkaan insinöörimäiseen ajatteluun taipuva, mutta tähän kohtaan on pakko kertoa esimerkki tiedon käsittelyn nopeudesta. Tietoisen päättelyn tieto nimittäin käsitellään 40-50 bitin nopeudella, kun taas tiedostamattomien ärsykkeiden määrä eri aistikanavien kautta arvioidaan olevan 11 miljoonaa bittiä tai enemmän. Suomeksi, tietoinen mieli käsittelee vain murto-osan informaatiosta, jota otamme vastaan.

Intuitiivinen puolemme nostaa tietoiselle puolelle vain kaikkein tärkeimmät asiat tulkittavaksemme.

Intuition viesti on kuitenkin valitettavan usein kovin moniulotteinen. Juuri, kun luulemme saaneemme siitä kiinni, heittää se eteemme uusia viestejä, jotka sekoittavat meitä entisestään. Intuitiota pidetäänkin epäluotettavana, jos sitä ei osaa käyttää. Sitten taas, jos intuitiotaan oppii kuuntelemaan ja hyödyntämään, on se jopa luotettavampaa ja tehokkaampaa kuin päättely.

Intuition viesti on usein todella selvä, jos intuitio on vahva. Sitä kuitenkin sekoittavat välillä pelko ja toiveajattelu. On kuitenkin olemassa keinoja intuition harjoittamiseen.

Näin harjoitat intuitiota

Laajenna mieltäsi – vähennä tietoista ajattelua, meditoi, hiljennä tietoinen mielesi. Kokeile usein sinulle täysin uusia asioita, sillä ne haastavat uskomuksiamme elämästä ja itsestämme. Tee vastapainoksi rutiininomaista tekemistä, jossa sinun ei tarvitse ajatella mitään.

Kehitä havaintokykyä – havaitse asioita laajemmin, älä havainnoi vain sitä minkä tiedät. Havainnoimme ympäriltämme liikaa meille mieluisia ja tuttuja asioita. Kaksi eri ihmistä voivatkin havainnoida samassa tilanteessa aivan eri asioita. Kokeile, uskalla havainnoida laajemmin.

Kehitä erottelukykyä – erota merkitykselliset asiat turhasta hömpötyksestä. Esimerkiksi päätöstä tehdessä, anna painoarvoa tärkeille asioille ja unohda turha sinkoilu ja panikointi.

Poisoppiminen – päästä irti virheellisistä uskomuksista! Älä roiku kaikessa vanhassa, myönnä muuttuvasi ja haluavasi sitä, uskalla kohdata omat uskomuksesi uudessa valossa. Kyseenalaista omaa tekemistäsi suhteessa tähän kaikkeen ympärillämme.

Istuessamme neuvottelupöydässä, voidaan meitä katsoa hieman kieroon ilmoittaessamme argumentiksemme ”musta nyt vaan tuntu tältä, jostain syystä”. Järkiajattelu ja rationaalinen ongelmanratkaisu ovat nimittäin yleisesti niin painotettuja, että esimerkiksi liike-elämässä intuition rooli on vielä hiuksenhieno.

Intuition on kuitenkin tutkimuksissa todettu olevan päättelyyn verrattuna ylivertainen silloin, kun tietoinen ajattelu ei rajallisuutensa vuoksi pysty arvioimaan kaikkia vaikuttavia tekijöitä eli tietoa on liikaa. Samoin intuitio lyö päättelyn mennen tullen silloin, kun tietoa on liian vähän ja on liian suuria aukkoja, jotta päättely olisi mahdollista.

Intuitiivisen tiedon tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista tulisi olla kiinnostunut sen sijaan, että sille naureskellaan ja se suljetaan kokonaan pois epämääräisyytensä vuoksi.

Uskallathan sä kuunnella sun intuitiota? Kokeile ainakin, se voi kertoa sulle vaikka mitä sellaista, mitä tunteet tai järki yrittävät piilottaa.

Luotanko mä intuitioon ja jos, niin missä? Luotan intuitioon etenkin ihmisissuhteissa. Elämässä ei aikuisiällä ole tullut tehtyä hirveän montaa virhearviota siitä, millaisia ihmisiä elämäänsä ja lähellensä on päästänyt. Tästä kiitän intuitiota, joka kertoo aina tunnetta ja järkeä paremmin, keihin luottaa.

Luotan intuitioon myös liikunnassa ja harrastankin siksi joka päivä vähän erilaista liikuntaa. Keho kyllä viestii, koska voi vetää maksimisykkeellä, koska joogata, koska nostaa painoja ja milloin ihan vaan haahuilla metsässä. Lisäksi luotan intuitioon levon osalta, sillä keho kertoo kyllä todella selvästi, koska on parempi nukkua pidemmät yöunet, koska tarvitaan päikkärit ja milloin voi painaa heikkojenkin yöunien jälkeen tehokkaan päivän kasaan.

Intuitiota sun viikkoon, kuuntele tarkasti, mitä se kertoo sulle tämän luettuasi!

~ Heidi ~

Osallistu keskusteluun