Voimavaroja, yhteispeliä, merkityskeskustelua

Ota yhteyttä

Yrityksille

Valmennukseni yrityksille

Yrityksille suunnatut palveluni koostuvat uuden ajan valmentamisesta, merkityskeskustelusta ja muutoksen hallinnasta. Painoalueeni ovat motivaation valmentaminen, itsensä johtaminen ja itsetuntemuksen kautta tapahtuva omien voimavarojen hyödyntäminen. Myös uudet työn tekemisen taidot ovat keskiössä ja haluan mahdollisuuksien mukaan tuoda luonnon ja aidon läsnäolon osaksi valmennuksiani. Valmennuksessa hyödynnetään myös Health Coaching periaatteita.

Haluan nähdä jokaisen yksilön merkityksellisenä osana työyhteisöä ja auttaa jokaista löytämään omat voimavaransa ja yksilön arvoja palvelevat tavat toimia osana työyhteisön arvomaailmaa. Työelämä on valtavassa murroksessa, työntekeminen vaatii jokaiselta uusia taitoja ja erilaisista yksilöistä muodostuvassa työyhteisössä tämä vaatii jokaisen työntekijän henkilökohtaisten tarpeiden ja tunteiden huomiointia. Tuloksellisen, pitkien työsuhteiden ja hyvinvoivan työnantajayrityksen takana on aina halua tehdä siitä mahdollista yhdessä, siksi minä haluan auttaa myös teidän työyhteisöänne.

Jokainen ihminen on kokonaisuus psyykkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia, joten kummankin osa-alueen huomioiminen on tärkeää. Yhdessä voimme rakentaa yksilöiden ja työyhteisön tarpeisiin sopivia valmennuskokonaisuuksia siten, että jokainen saa työkaluja henkilökohtaisella tasolla ja toisaalta rakennamme työkaluja myös koko työyhteisön käytettäväksi.

Tutustu palveluihini lisää alta ja pyydä minut käymään yrityksessänne. Kaikki valmennukseni suunnitellaan yksilöllisesti yrityksenne tarpeisiin. Kertokaa tarpeistanne, niin minä etsin ratkaisuja. Ottakaa yhteyttä!

Tarjoan yrityksille pidempikestoisia henkilöstövalmennuskokonaisuuksia, kertaluontoisia luentoja, työhyvinvointipäiviä ja elämyshyvinvointipäiviä luonnossa. Miten voin auttaa Teidän yritystänne?

Olisiko yrityksellenne hyötyä

– sairauspoissaolojen vähenemisestä?
– motivoituneemmasta työyhteisöstä?
– tehokkaammasta ajankäytöstä?
– paremmasta itsensä johtamisesta?
– sitoutuneemmista tiimipelaajista?
– tuloksellisuuden kasvusta?

Jos kyllä, tutustuthan alla oleviin valmennuksiini ja otat yhteyttä, 
tulen mielelläni tapaamaan teitä 🙂

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, tehokkain brändilähettiläs
ja tuloksen mahdollistaja.

Miksi emme siis panostaisi työntekijöihimme täysillä,
merkityksellisimpänä tulevaisuuden tekijänä?​

Pitkäntähtäimen työhyvinvointi- ja henkilöstövalmennus

Järjestän pitkäntähtäimen työhyvinvointi – ja henkilöstövalmennusta, tukemaan henkilöstön tarpeita muuttuvassa yritysmaailmassa.
Uskon, että tänä päivänä henkilöstö, ruohonjuuritasosta johtoon, tarvitsee tukea työhyvinvoinnin ja tätä kautta tuloksellisuuden saralla.

Henkilöstövalmennus räätälöidään aina täysin yrityksen tarpeisiin ja valmennuksen kesto ja intensiivisyys on myös sovittavissa yrityksen tarpeita vastaavaksi, jotta se palvelee parhaiten kaikkia osapuolia. Työyhteisön koosta ja tarpeista riippuen valmennus voi tapahtua isoissa ryhmissä, pienemmissä tiimeissä, yksilötasolla tai olla sekoitus näitä kaikkia.

Työhyvinvointivalmennus toteutetaan sovittuna ajanjaksona, mieluiten vähintään vuoden mittaisena kokonaisuutena. Suosituksena on toteuttaa valmennuksia vuosi kerrallaan, jotta muutokselle on tarpeeksi aikaa ja jokaisen henkilökohtaiset tarpeet, muutoksensietokyky ja mahdollisuudet toteuttaa valmennusta itselleen sopivista lähtökohdista osana työtä, voidaan huomioida.

Valmennukseni keskittyvät pääpiirteittäin seuraaviin osa-alueisiin:
Motivaatio- ja merkityksellisyyskeskustelu
Itsensä johtamisen ja ajankäytön harjoittaminen
Henkisen jaksamisen ja stressinhallinnan keinot
Yhteishengen ja tiimipelaamisen kehittäminen

Jokainen valmennus suunnitellaan kuitenkin aina yksilöllisesti yrityksen tarpeisiin. Ajankäytöllisesti valmennus rakennetaan sellaiseksi kokonaisuudeksi, että jokaisella, jota valmennus koskee, on mahdollisuus osallistua. Tarvittaessa järjestämme samasta valmennuksesta useampia eri kertoja työvuorosuunnittelun mukaisesti. Jokaisella on varmasti mahdollisuus osallistua.

Työhyvinvointivalmennusta on mahdollista järjestää niin yrityksenne omissa tiloissa kuin tarjoamissani luentosaleissa tai vastaanottohuoneissa Lounatuulet Yhteisötalossa Turussa kätevien kulkuyhteyksien lähellä.

Tulen mielelläni tapaamaan teitä ja pohtimaan, mikä olisi juuri teidän henkilöstöllenne parasta mahdollista valmennusta. Omat mielenkiinnonkohteeni ovat erityisesti yhteispelissä, motivaation ja merkityksen löytymisessä, sekä itsensä johtamisessa ja henkisten voimavarojen treenaamisessa. Voisinko auttaa myös teidän yritystänne näiden asioiden parissa?

Työhyvinvointipäivä laavulla

Järjestän työhyvinvointipäiviä Nousiaisissa, alle 30 minuutin ajomatkan päässä Turusta, yksityisellä laavulla.
Uskon luonnon lisäävän läsnäoloa ja vuorovaikutusta, joiden merkitys hyvinvoinnissa on oleellinen.

Työhyvinvointipäivissäni on neljä teemaa, joista yksittäinen päivä voi pääpiirteittäin koostua:
Motivaatio- ja merkityksellisyyskeskustelusta
Itsensä johtamisen ja ajankäytön harjoittamisesta
Henkisen jaksamisen ja stressinhallinnan keinoista
Yhteishengen ja tiimipelaamisen kehittämisestä

Työhyvinvointipäiviin sisältyy valmennuksen, käytännönharjoitteiden ja kotitehtävien lisäksi aamu- ja iltapäiväkahvi, sekä lounas.

Esimerkkipäivän sisältö voisi olla seuraavanlainen:
Kokoontuminen
Aamukahvi
Kävely laavulle 2 km
Päivän teemaan syventyminen
Lounas
Käytännönharjoitteet
Iltapäiväkahvi ja fiilistenjako
Kävely takaisin 2 km
Päivän lopetus

Yhden päivän hinta on 805,00 euroa + alv 24 %
Neljän päivän hinta on yhteensä 2995,00 euroa + alv 24 %

Työhyvinvointipäivä yrityksenne tiloissa tai Lounatuulet Yhteisötalossa

Järjestän vastaavia työhyvinvointipäiviä haluttaessa myös yrityksen omissa tiloissa, sekä Lounatuulet Yhteisötalossa,
jolloin haemme läsnäoloa ja vuorovaikutusta käytännönharjoitteilla.

Työhyvinvointipäivien teemat koostuvat pääpiirteittäin samoista aiheista kuin luonnossa vietettävässä päivässä eli
Motivaatio- ja merkityksellisyyskeskustelusta
Itsensä johtamisen ja ajankäytön harjoittamisesta
Henkisen jaksamisen ja stressinhallinnan keinoista
Yhteishengen ja tiimipelaamisen kehittämisestä

Työhyvinvointipäiviä on myös mahdollista toteuttaa erisisältöisinä esimerkiksi yksilöiden tai tiimien erityistarpeisiin. Joskus tarpeemme nimittäin eroavat suuresti esimerkiksi työtehtävistä tai perusluonteestamme riippuen. Etsitään yhdessä keinot, jota teillä tarvitaan.

Osallistujamäärä yhtenä päivänä voi olla tilojen koosta ja päivän sisällöstä riippuen luonnossa järjestettäviä työhyvinvointipäiviä isompi. Tarvittaessa myös päivien teemoja on mahdollista pilkkoa pienempiin osiin.

Haluttaessa päiviin sisältyy myös teemaan sopiva aamupäiväkahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.
Voimme sisällyttää päivään taukojumppaa, rentoutumis- ja meditaatioharjoituksen.

Tehdään hyvinvoivan työyhteisön eteen päätös jo tänään!

Ensimmäinen askel on helppo: ota yhteyttä. Keskustellaan yhdessä, miten voin auttaa yritystänne ja sen henkilöstöä menestymään.